با عصاره های الیت آشپزی حرفه ای را تجربه کنید.

"عصاره گوجه فرنگی "و "لیمو عمانی "الیت طعم دهنده هایی بی نظیر برای پخت انواع غذاها و لعاب دهنده هایی فوق العاده برای انواع خورشت های لذیذ ایرانی است.

با عصاره های الیت آشپزی حرفه ای را تجربه کنید.

با عصاره های الیت آشپزی حرفه ای را تجربه کنید.

“عصاره گوجه فرنگی “و “لیمو عمانی “الیت طعم دهنده هایی بی نظیر برای پخت انواع غذاها و لعاب دهنده هایی فوق العاده برای انواع خورشت های لذیذ ایرانی است.