اکتوور

اکتوورکو یک شرکت داروسازی یکپارچه است که تمرکز آن بر واردات تولید و بازاریابی داروهای باکیفیت ژنریک و محصولات خلاقانه می باشد.

اکتوورکو با ظرفیت وسیع برای پذیرش داروهای جدید، شرکتی با رشد بسیار سریع می باشد.

نقاط عطف در تاریخ اکتوورکو:

۱۹۷۳: تأسیس اکتوورکو توسط دکتر مصطفی نراقی

۲۰۰۱: ایجاد گروه اکتووکو و گسترش آن به صنعت مواد غذایی

۲۰۰۶: استقرار بنیاد دکتر مصطفی نراقی

۲۰۱۱: ورود اکتوورکو به عرصه تولید دارو

۲۰۱۲: ورود اکتوورکو به عرصه محصولات بیولوژیک

ماموریت

ما بر آنیم تا محصولات دارویی اقتصادی مطابق نیاز بازار را عرضه نماییم که این محصولات شامل داروهایی با کیفیت بالا و قیمت مناسب می گردند

چشم انداز:

هدف ما تثبیت موقعیت خود به عنوان یکی از شرکتهای دارویی پیشرو در کشور می باشد که این امر با تقویت مشارکت اقتصادی در عرصه توسعه، تامین محصول و بازاریابی محقق خواهد شد

ارزشها:

مبانی ارزشی ما راهگشای انجام کسب و کار در همه سطوح خواهد بود که عبارتند از:

کیفیت گرایی: ما به کیفیت نه فقط در محصولات بلکه در فرآیند های کسب و کار متعهد می باشیم

مشارکت: ما بر این باوریم که مشارکت کلید موفقیت می باشد

یکپارچگی: ما به یکپارچگی و مسئولیت پذیری بعنوان مشخصه اصلی راهبردی برای تمامی کارکنان می نگریم

چابکی: ماچابکی را شرط لازم برای حضور در بازار های پویا می دانیم