مجموعه دارویی

خانواده اکتوور

بخش دارویی این شاخه در ۱۴ حوزه ی درمانی و تامین داروهای سرطانی، پیوند و بیماری های خاص فعالیت دارد و سالانه بیش از ۷ میلیارد قرص، کپسول و ۱۰۰ میلیون ویال و سرنگ از پیش پرشده و آمپول تولید می کند که به نوبه ی خود بی نظیر بوده و با ادامه ی این روند شاهد تولیدات بیش از پیش آن خواهیم بود.

هم چنین می توان به ۱۷۰ داروی متفاوت در بخش دارویی و چندین خط تولید و جذب مشارکت خارجی به میزان بالغ بر ۸۰ میلیون یورو در این مجموعه اشاره کرد.