حلالیت برند محصولات صادراتی شرکت آماده لذیذ می‌باشد.

حلالیت در حال حاضر به کشورهای آلمان، فرانسه، عراق، افغانستان، کویت، بحرین، موریس و … صادر می‌گردد.

خوانواده محصولات حلالیت به شرح زیر است:

انواع سوپ آماده

عصاره های گوشتی و گیاهی

انواع نودالیت

پودر سوخاری

نودالیت های حلالیتعصاره های حلالیتعصاره زعفران حلالیتسوپ های نیمه آماده حلالیتپودر سوخاری