برند روغن زیتون فوق بکر شرکت آماده لذیذ است که تحت لیسانس شرکت Hisper Masery اسپانیا تولید می‌‌شود.

این روغن زیتون در ۴ بسته بندی ۲۵۰، ۳۰۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ سی سی تولید می‌گردد.

روغن های زیتون مولیناری