سرآشپز من و الیت باش

شرکت آماده لذیذ در نظر دارد تا دوره‌های مقدماتی و پیشرفته آشپزی برگزار کند. شما می‌توانید به عنوان سرآشپز منتخب من و الیت با ما همکاری داشته باشید. از علاقمندان دعوت می‌شود تا در صورت تمایل رزومه کاری و سوابق خود را ارسال فرمایند.

سرآشپز من و الیت باش

سرآشپز من و الیت باش

شرکت آماده لذیذ در نظر دارد تا دوره‌های مقدماتی و پیشرفته آشپزی برگزار کند.
شما می‌توانید به عنوان سرآشپز منتخب من و الیت با ما همکاری داشته باشید.
از علاقمندان دعوت می‌شود تا در صورت تمایل رزومه کاری و سوابق خود را ارسال فرمایند.

الیت

فوت الیت ….. سوپ الیت